Totalbike bicikle i delovi za bicikle

Sastavni delovi bicikle

Ram bicikla predstavlja osnovu svakog bicikla, skelet koji drži bicikl na okupu. Nekad su bili rađeni samo od čelika, a danas je tehnologija specijalizovana na lakše i otporne materijale, šta se naročito koristi u sportske svrhe, dok se za jeftinije i teže materijale proizvođači odlučuju zbog cene.

Srednji pogon je pogonski deo bicikla, koji je u poslednjih nekoliko godina doživeo najveću evoluciju. Njegova funkcija je da ostvari prenos sile bicikliste sa pedala na lanac. Srednji pogon brdskog bicikla (MTB) se sastoji od osovine, leve i desne kurble koje se na osovinu navlače i u koje se šrafe pedale. Desna (pogonska) kurbla nosi lančanike (1 do 3 komada u zavisnosti od koncepta). Na starijim biciklima postoji jedan red lančanika, na modernima su to dva reda (za drumske bicikle) ili tri reda (za brdske i ostale). Na velikom lančaniku standardni broj zuba za brdske bicikle je 42-44, dok je kod ostala dva lančanika uglavnom 22 i 34. Kod drumskog bicikla broj zuba velikog lančanika je nešto veći i iznosi 49-53, a koji je neophodan radi mogućnosti prelaska preko visokih prepreka. Ova razlika se kod MTB-a nadoknađuje činjenicom da najmanji lančanik na zadnjem točku ima 11 dok kod drumskih bicikala 12 zuba.
 

Lanac prenosi snagu sa srednjeg pogona na zadnje lančanike i predstavlja deo bicikla koji se najbrže troši i najčešće zahteva zamenu. S obzirom na napredak proizvodne tehnike i razvoja materijala očekivalo se da će njegov životni vek iz generacije u generaciju biti sve duži, međutim nije tako. Sa povećanjem broja brzina, lanac je postajao uži, a samim tim se i brže trošio. Na starijim biciklima, koristeći lance starijih generacija pre je bilo moguće preći do 10 000 km bez zamene, dok je danas potrebno menjati na svakih 3000-4000 km kod drumskih bicikli, odnosno na svakih 1000 km kod brdskih (zbog terena po kome se vozi). Kriterijum za promenu je njegovo razvlačenje po dužini od oko 2 cm na 100 pinova, što čini oko 1 % dužine. Posledica razvučenog lanca može biti uzrok preskakanju brzina na zadnjim lančanicima. Stavljanje novog lanca je potrbno izvršiti tako da bude usklađen sa ostalim delovima u pogonskoj sprezi (ista klasa).
 

Pedala je u opštem smislu podnožica ili podnožje koje se pritiskuje kako bi se vršio koristan rad. Preteča bicikla nije imala pedale, a danas bicikl ima dve pedale na kojima vozač nogama prenosi snagu. Snaga se dalje prenosi preko pedala i srednjeg pogona na točkove bicikla kako bi se postiglo kretanje. Obično se sastoje iz temena (vrata) pomoću kojeg pedala rotira u ležištu i tela koje obezbeđuje vezu sa nogom bicikliste
 

Menjač je mehanizam za promenu brzina, sastoji se iz fiksnog i pokretnog dela (kaveza). Prema konstrukciji fiksnog dela prednjih menjača, razlikujemo menjače koji se vezuju obujmicom za ram i menjače koji se montiraju na osovinu srednjeg pogona, poznat je i kao e-tip (engl. e-type). Zadnji menjač upravlja primenom brzina na zadnjem lančaniku, koja se vrši odgovarajućom ručicom menjača (triger, tvister ili šifter) posredstvom skraćivanja ili produžavanja sajle.

Ručice menjača se drugačije nazivaju i šifteri. Postoji više vrsta ručica menjača. Na starim drumskim biciklima bile su monitarne na diagonalnoj cevi rama, dok se danas nalaze na kormanu.
Kočnica ili kočioni sistem predstavlja konstrukciju koja ima za cilj da uspori ili zaustavi kretanje bicikla. Od nastanka bicikla razvilo se nekoliko tipova, razvoj je prošao kroz dugogodišnju evoluciju kočionih sistema, ali su se u poslednjih 15-ak godina ustalile 4 dominantne varijante.
 

Amortizeri - Bicikli mogu imati prednje, zadnje amortizere ili punu suspenziju koja radi pre svega u centralnoj ravni simetrije, mada sa kod nekih vrši amortizovanje u lateralnoj ravni. Cilj suspenzije kod bicikla je smanjenje vibracije i uravnotavanje bicikla, pri čemu se održava kontakt točka sa zemljom.

Točak je sastaljen iz obruča (bandaša), glave (nable), unutrašnje i spoljašnje gume, kao i žica sa niplovima ili prečaga koje povezuju obruč sa glavom. Obruči za bicikle koje koriste disk kočnice se razlikuju od obruča za obične kočnice.

Izvor:  http://sr.wikipedia.org/sr-el/Oprema_i_delovi_za_bicikle