Totalbike bicikle i delovi za bicikle

Razlika između magnetnih, mehaničkih i motornih traka za trčanje

Magnetna traka za trčanje

Magnetna traka pravi opterećenje pomoću magneta čija se razdaljina kontroliše okretanjem točkića, kada su magneti blizu opterećenje je veće i obrnuto.

Mehanička traka za trčanje

Mehanička traka ima sistem opterećenje preko kaiša i čeličnog zamajca.

Kada se okreće točkić za kontrolu opterećenja kaiš na zamajcu se zateže ili opušta, što povećava ili smanjuje otpor i samim tim opterećenje.

Da li su bolje mehaničke ili magnetne trake za trčanje?

Koji je sistem bolji? Isti su, jednake trajnosti, kvaliteta i efikasnosti

Magnetnu - mehaničku traku korisnik okreće sam, kako hoda tako se traka po kojoj hoda okreće.

Motorna traka za trčanje

Motorna traka poseduje složeniji sistem , poseduje motor koji okreće traku tako da korisnik hoda ili trči po traci koja se već okreće. Obično se kod traka koje poseduju motor nagib i brzina podešavaju elektronskim putem.